Stop navigatie

hedendaagse drukkerij

Dankzij allerlei uitvindingen kunnen boeken tegenwoordig heel snel gedrukt worden. Als er in kleur gedrukt wordt, gaan de bladen onder vier rollen: eerst worden de gele kleuren gedrukt, dan de blauwe, dan de rode en tenslotte de zwarte. Daarna gaan de bladen naar machines die kunnen snijden en plooien.