Stop navigatie

Verpakkingsafval

Waar/Niet waar-vraag

Vraag: 1

België behoorde in Europa in 2010 tot de top 10 van beste landen die verpakkingsafval recycleren!

Hint

Kijk goed naar het grijze staafje bij Belgium! 

Vraag: 2

Noorwegen is de koploper wat papierrecyclage betreft.

Hint

Welk grijze staafje komt het hoogst?